Skip to content

Wyniki wyszukiwania

Filter Site

57 wyników

1. Contact

Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny Marcin Żak Marcin Żak Dyrektor ds. Produkcji i Technologii Robert Kowal Robert Kowal Dyrektor ds. Sprzedaży i Rozwoju Grzegorz Dzik Grzegorz Dzik Północ Andrzej…

Idź do strony

2. Kontakt

Północ Andrzej Ługowski Andrzej Ługowski Ściany szczelinowe . Barety . pionowe przesłony przeciwfiltracyjne . Ścianki szczelne Tomasz Jajeśnica Tomasz Jajeśnica Dyrektor ds. Produkcji i…

Idź do strony

Platformy robocze Platformy robocze dla ciężkiego sprzętu budowlanego w ramach realizacji robót geotechnicznych. Platformy robocze dla ciężkiego sprzętu budowlanego w ramach realizacji robót…

Idź do strony

Platformy robocze Platformy robocze dla ciężkiego sprzętu budowlanego w ramach realizacji robót geotechnicznych. Platformy robocze dla ciężkiego sprzętu budowlanego w ramach realizacji robót…

Idź do strony

Dane techniczne. Średnice: Atlas 41/51, 46/56, 51/61 cm Fundex 38/45, 44/56 cm SDP/FDP Ø 30 do 60 cm Charakterystyczny opór pala Rk: Atlas do 4.000 kN w zależności od warunków gruntowych…

Idź do strony

Dane techniczne. Wiercenie pali w osłonie rurowej (wielkośrednicowe): O 60 do 200 cm Wiercenie świdrem ciągłym (CFA): O 40 do 88 cm Wiercenie dwuprzewodowe (VdW): O 30 do 80 cm Sprzęt:…

Idź do strony

(SDP – Soil Displacement Pile, FDP – Full Displacement Pile) Dane techniczne. Średnice: O 30 do 60 cm Sprzęt: Typowe palownice Pale i kolumny przemieszczeniowe formowane w gruncie…

Idź do strony

Search results 1 until 10 of 57
Uwaga, zmiana siedziby firmy od 1 grudnia 2021 roku.
Nowy adres, to ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa.