Skip to content

Wyniki wyszukiwania

Filter Site

57 wyników

1. Contact

Północ Andrzej Ługowski Andrzej Ługowski Ściany szczelinowe . Barety . pionowe przesłony przeciwfiltracyjne . Ścianki szczelne Tomasz Jajeśnica Tomasz Jajeśnica Południe Marcin Wania Marcin…

Idź do strony

2. Kontakt

Północ Andrzej Ługowski Andrzej Ługowski Ściany szczelinowe . Barety . pionowe przesłony przeciwfiltracyjne . Ścianki szczelne Tomasz Jajeśnica Tomasz Jajeśnica Południe Marcin Wania Marcin…

Idź do strony

Artykuł techniczny Nowe stacje II linii metra w Warszawie Nowe stacje II linii metra w Warszawie Platformy robocze Platformy robocze dla ciężkiego sprzętu budowlanego w ramach realizacji robót…

Idź do strony

Platformy robocze Platformy robocze dla ciężkiego sprzętu budowlanego w ramach realizacji robót geotechnicznych. Platformy robocze dla ciężkiego sprzętu budowlanego w ramach realizacji robót…

Idź do strony

Pal Franki NG® Pal Franki NG®. Pal Franki NG®. Pal wiercony Pal wiercony. Pal wiercony. Palisada z pali wierconych Palisada z pali wierconych. Palisada z pali wierconych. Pale i kolumny…

Idź do strony

Pal Franki NG®. Pal Franki NG®. Pal wiercony. Palisada z pali wierconych. Pale i kolumny przemieszczeniowe. Pale Atlas/Fundex. Kolumny żwirowe. Wgłębne mieszanie gruntu. Jet Grouting –…

Idź do strony

Dane techniczne. Średnice: Atlas 41/51, 46/56, 51/61 cm Fundex 38/45, 44/56 cm SDP/FDP Ø 30 do 60 cm Charakterystyczny opór pala Rk: Atlas do 4.000 kN w zależności od warunków gruntowych…

Idź do strony

Search results 1 until 10 of 57