Skip to content

Pal wiercony

Dane techniczne.

 • Wiercenie pali w osłonie rurowej (wielkośrednicowe): Od 60 do 200 cm
 • Wiercenie świdrem ciągłym (CFA): O 40 do 88 cm
 • Wiercenie dwuprzewodowe (VdW): O 30 do 80 cm
 • Wiercenie pali z częściowym przemieszczeniem (TVB): O 60 do 80 cm

Pale wiercone są stosowane jako elementy fundamentowe w przypadku konieczności przeniesienia dużych obciążeń na głębsze, bardziej nośne warstwy gruntu. Proces ich wykonania oferuje możliwość elastycznego dostosowania do wymaganych długości i średnic oraz nośności.

Wykonanie.

Wiercenie pali w osłonie rurowej (wielkośrednicowe) – metoda palowania przy użyciu urządzeń wiertniczych typu Kelly z wyciąganą rurą obsadową. Średnice pali mogą dochodzić nawet do 200 cm.

Wiercenie świdrem ciągłym (CFA) – najpopularniejsza metoda wiercenia przy pomocy świdra ślimakowego z rurą przelotową do podawania betonu.

Wiercenie dwuprzewodowe (VdW) – wykonywane są za pomocą dwuprzewodowego narzędzia wiercącego. Świder znajduje się w rurze osłonowej. Zaletą tej metody jest minimalny stopień rozluźniana gruntu na pobocznicy pala i brak wynoszenia przez świder dodatkowego materiału. Pale VDW z uwagi na konstrukcje głowicy wiercącej można wykonywać bardzo blisko istniejących budynków, praktycznie stycznie do istniejącej ściany.

Pale TVB – narzędziem wiercącym jest grubościenna stalowa rura otoczona płatami świdra. W dolnej części jest tracony dekiel. Rura jest wkręcana w grunt za pomocą głowicy maszyny. Z uwagi na bardzo duże siły potrzebne do jej zagłębienia do wykonywania tego typu pali używa się maszyn o momentach głowicy minimum 50 kNm. W trakcie wkręcania, grunt jest rozpychany na boki, a tylko niewielka jego część jest wynoszona na powierzchnię. Po osiągnięciu wymaganej głębokości wiercenia, do rury włożony zostaje kosz zbrojeniowy, a rurę wypełnia się betonem. Następnie rura jest wyciągana.

Badania.

 • Badanie szczelności
 • Statyczne badanie pali
 • Dynamiczne badanie pali
 • Badanie pionowości

Zastosowania.

 • Głębokie posadowienie fundamentów 
 • Ze względu na niskie wibracje, niski poziom hałasu i niski poziom osiadania, pale wiercone doskonale nadają się również do stosowania w obszarach śródmiejskich
 • Możliwość stosowania w miejscach o ograniczonej wysokości