Skip to content

Nota prawna

Właściciel mediów.

PORR S.A.
Ul. Hołubcowa 123
02-854 Warszawa
 T +48 22 266 99 00
centrala@porr.pl
 
PORR S.A. wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 000026184, NIP 5240301896, REGON 011134083 

Projektowanie stron internetowych, system redakcyjny i wsparcie.

PORR AG
Group Communications
Absberggasse 47
1100 Wiedeń
T +43 50 626-0
comms@porr-group.com

Odpowiedzialność za treść od strony dziennikarsko-redakcyjnej.

PORR S.A.
 Dział Komunikacji

Ul. Hołubcowa 123
02-854 Warszawa
 T +48 22 266 99 00
centrala@porr.pl

Przedmiot działalności.

Przedmiotem działalności PORR S.A. jest projektowanie i wykonywanie świadczeń budowlanych wszelkiego rodzaju.

Oświadczenie o głównym ukierunkowaniu medium.

W pierwszym rzędzie publikowane są treści o przedsięwzięciach, w których uczestniczy PORR S.A.

Władze spółki.

Zarząd PORR S.A.

Piotr Kledzik – Prezes Zarządu
Jakub Chojnacki - Wiceprezes Zarządu, CFO
Dariusz Wietrzyński –  Członek Zarządu
Siegfried Weindok –  Członek Zarządu 
Krzysztof Laskowski – Członek Zarządu 
Maciej Barycki – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza.

Reinhold Pfeifer
Jürgen Manfred Raschendorfer
Klemens Alfred Eiter

Udziały kapitałowe.

Jedyny akcjonariusz: PORR Bau GmbH z siedzibą w Wiedniu

Wyłączenie odpowiedzialności.

PORR S.A. z dużą starannością podchodzi do danych oferowanych na niniejszej stronie internetowej. Informacje oferowane na tej stronie są stale sprawdzane i aktualizowane bez wcześniejszej zapowiedzi. Mimo to dane mogły tymczasem ulec zmianie. PORR S.A. nie przejmuje gwarancji za aktualność, prawidłowość i kompletność takich informacji. Nie odpowiada w żadnym przypadku za bezpośrednie, konkretne lub pośrednie szkody lub inne szkody jakiegokolwiek rodzaju, powstające z jakiegokolwiek powodu w związku z bezpośrednim lub pośrednim użyciem informacji udostępnionych na tej stronie internetowej. Dotyczy to także wszystkich innych stron internetowych, do których zamieszczono odesłania za pomocą hiperłączy.