Skip to content

Pionowa przesłona przeciwfiltracyjna

Dane techniczne.

  • Grubość pionowych przesłon przeciwfiltracyjnych: 40, 50, 60, 80, 100 cm
  • Głębokość pionowych przesłon przeciwfiltracyjnych: do 50 m
  • Otwory żerdzi wiertniczych: 2,80/ 3,40/ 4,30 m
  • Sprzęt: dźwig/ koparka linowa do 130 t

Pionowe przesłony przeciwfiltracyjne stosuje się jako tymczasowe zabezpieczenie wykopu oraz jako ochrona przed napływem wody.

Wykonanie.

Wykonanie pionowych przesłon przeciwfiltracyjnych odbywa się tym samym sprzętem, co w przypadku ścian szczelinowych. W trakcie głębienia wykopu grunt zastępuje się zawiesiną samotężejącą. Dodatkowo umieszcza się elementy nośne w przypadku, gdy przesłona ma pracować również jako obudowa wykopu. Jako konstrukcyjne elementy nośne stosuje się prefabrykowane elementy betonowe, profile HEB lub profile z blachy stalowej. Maksymalna głębokość wykopu zależy od warunków gruntowo-wodnych.

Badania.

  • Położenia, skręcania i pionowości lameli szczelinowej za pomocą inklinometru, ultradźwiękowego urządzenia pomiarowego lub za pomocą systemu pomiarowego firmy Jean Lutz

Zastosowania.

  • Zabezpieczenie wykopu zapewniające mały współczynnik deformacji, rozpierane, kotwione lub wspornikowe
  • Uszczelnienie wałów przeciwpowodziowych
  • Uszczelnienie składowisk