Skip to content

Ścianki szczelne – grodzice stalowe/ścianki Larsena

Dane techniczne.

 • Profile: Profile typu „U”,”Z”, skrzynki z pospawanych grodzic, ściany kombinowane, pale skrzynkowe
 • Maszyny: Wibromłot np. PVE 2319 VM, PVE40 VM, Maszyna RG19T + z podwieszonym wibromłotem MR150V
 • Długości grodzic stalowych: od 5 do 19 m

Zastosowanie przy konstrukcjach trwałych i tymczasowych.

Nabrzeża morskie i śródlądowe, umocnienia brzegowe, mury oporowe, komory startowe do przewiertów, zabezpieczenia wykopów, przyczółki i podpory mostowe, osuwiska, szalunki dla fundamentów, kombinowane ścianki szczelne, pionowe przesłony przeciwfiltracyjne, przegrody do odwodnienia wykopu, zabezpieczenia drzew.

Wykonanie.

Za pomocą wibromłota profile są wwibrowywane w grunt.

Metody wspomagające pogrążanie.

Podwiercanie, dobijanie za pomocą kafara z młotem hydraulicznym lub młotem podwieszonym na dźwigu.

Elementy dodatkowe dla ścianek szczelnych.

 • Oczepy żelbetowe
 • Kleszcze stalowe
 • Rozpory stalowe
 • Kotwy gruntowe
 • Mikropale samowiercące
 • Profile narożnikowe

Badania.

 • Badania kontrolne i odbiorcze na miejscu
 • Monitoring podczas pogrążania grodzic

Normy.

 • PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych – Ściankiszczelne