Skip to content

Ściany szczelinowe i barety

Dane techniczne.

 • Grubość ścian szczelinowych: 40, 50, 60, 80, 100,120, 150cm
 • Głębokość ścian szczelinowych: do 50 m
 • Szeroko chwytaka – jeden zabiór: 2,80/3,40/4,20 m
 • Urządzenie głębiące: dźwig/koparka linowa do 130 t

Ściana szczelinowa idealnie nadaje się do zabezpieczenia głębokich wykopów realizowanych na potrzeby obiektów mieszkalnych, biurowych jak również w infrastrukturze. Ściany szczelinowe są wykorzystywane w budowie garaży podziemnych, tuneli drogowych, tuneli kolejowych, stacji metra, do posadowienia obiektów mostowych. 

Wykonanie.

Wykonanie ściany szczelinowej rozpoczynamy od postawienia murków prowadzących, które to umożliwiają prowadzenia chwytaka i w późniejszym etapie montaż zbrojenia. Głębienie wykonujemy koparkami linowymi, w trakcie wybierania gruntu podaje się równocześnie zawiesinę bentonitową, która zabezpiecza wykonany wykop. Po wygłębieniu sekcji dokonuje się regeneracji zawiesiny bentonitowej mechanicznie (separator z sitami) z frakcji piaskowej do osiągnięcia wymaganych parametrów zgodnie z normą. W następnym etapie odbywa montaż zbrojenia w szczelinie. Betonowanie ściany w metodzie kontraktorowej – mieszanka betonowa jest podawana za pomocą rur (kontraktorów) na dno wykopu przy równoczesnym odpompowywaniu zawiesiny bentonitowej.

Badania.

 • Położenia, skręcania i pionowości lameli szczelinowej za pomocą inklinometru, ultradźwiękowego urządzenia pomiarowego lub za pomocą systemu pomiarowego firmy Jean Lutz.

Zastosowania.

 • Zabezpieczenie wykopu i jednocześnie jako docelowe ściany kondygnacji podziemnych w obiektach mieszkaniowych, biurowych, komercyjnych. Stateczność obudowy realizowana metodami: podstropową, rozporową i za pomocą kotwi gruntowych 
 • Tunele drogowe, kolejowe, tramwajowe
 • Obudowa stacji metra, przystanków kolejowych
 • Posadowienia wiaduktów, mostów
 • Szyby w budowie tuneli
   
Uwaga, zmiana siedziby firmy od 1 grudnia 2021 roku.
Nowy adres, to ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa.