Skip to content

Gwoździe gruntowe

Dane techniczne.

  • Torkretowanie: na sucho lub na mokro
  • Siatki ochronne: różnego rodzaju siatki chroniące przed obrywami skalnymi
  • Nośność: 100 do 400 kN obciążenie użytkowe
  • Sprzęt: wiertnica gąsienicowa lub koparka

Gwoździe gruntowe stosowane są jako element kotwiący dla zabezpieczenia skarp lub wykopów. Elementem wieńczącym są najczęściej siatki staowe lub torkret. Gwoździe gruntowe tracone, to systemowe żerdzie wiercące w otulinie z zaczynem cementowym będące jednocześnie elementem nośnym.

Wykonanie.

Ściany gwoździowanej.

Wyeksponowana na odcinkach skarpa jest zabezpieczona torkretem lub specjalnymi wzmocnionymi siatkami. Następnie wwiercane są gwoździe, które zabezpiecza się wtłaczając w procesie wiercenia lub zaraz po nim zaczyn cementowy. Po związaniu wypełnienia, zakłada się blachy kotwiące i nakrętki systemowe. Głowicę gwoździa blokuje się poprzez dokręcenie nakrętek. 

Podpór skalnych.

Dzięki specjalnie skonstruowanej i zamocowanej lafecie, zarówno kotwy iniekcyjne samowiercące jak i prętowe mogą być wiercone na wysokości do 5 m powyżej poziomu roboczego. Służą one do kotwienia siatki zabezpieczającej do ściany skalnej. Na dużych wysokościach i w obszarach wysokogórskich stosuje się wiertnice ręczne z lafetą z oddzielną jednostką hydrauliczną.

Badania.

  • Badanie torkretu
  • Próby rozciągania

Zastosowania.

  • Zabezpieczenie uskoków terenu i wyrobisk górniczych
  • Zabezpieczanie zboczy zagrożonych osunięciem
  • Stabilizacja zbocza dla dróg lub linii kolejowych