Skip to content

Gwoździe gruntowe

Dane techniczne.

 • Torkretowanie: na sucho lub na mokro
 • Siatki ochronne: różnego rodzaju siatki chroniące przed obrywami skalnymi
 • Siatka gwoździowa: zgodnie z wymaganiami statycznymi (np. 1,50 m x 1,50 m)
 • Siły gwoździ: 100 do 400 kN obciążenie użytkowe
 • Urządzenie: do wiercenia ścian gwoździowanych do 18 t

Zasada działania ścianek/skarp gwoździowanych polega na tym, że na widocznej powierzchni zabezpieczenia wykopu znajduje się żelbetowa powłoka torkretowa lub siatka stalowa. Powłoka ta jest zakotwiczona w gruncie za pomocą wierconych, prętowych elementów wzmacniających (kotwy wiercone iniekcyjnie lub GEWI).

Wykonanie.

Ściany/skarpy gwoździowanej.

Wyeksponowana na odcinkach skarpa jest zabezpieczona torkretem lub specjalnymi wzmocnionymi siatkami. Następnie wwiercane są gwoździe, które zabezpiecza się wtłaczając w procesie wiercenia lub zaraz po nim zaczyn cementowy. Po związaniu wypełnienia, zakłada się blachy kotwiące i nakrętki systemowe. Głowicę gwoździa blokuje się poprzez dokręcenie nakrętek. 

Podpór skalnych.

Dzięki specjalnie skonstruowanej i zamocowanej lafecie, zarówno kotwy iniekcyjne samowiercące jak i prętowe np. GEWI mogą być wiercone na wysokości do 40 m powyżej poziomu roboczego. Służą one do kotwienia siatki zabezpieczającej do ściany skalnej. Na dużych wysokościach i w obszarach wysokogórskich stosuje się wiertnice ręczne z lafetą z oddzielną jednostką hydrauliczną.

Badania.

 • Badanie torkretu
 • Próby rozciągania

Zastosowania.

 • Zabezpieczenie skoków terenu i wyrobisk górniczych
 • Zabezpieczanie zboczy zagrożonych osunięciem
 • Stabilizacja zbocza dla dróg lub linii kolejowych
   
Uwaga, zmiana siedziby firmy od 1 grudnia 2021 roku.
Nowy adres, to ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa.