Skip to content

Kontakt

Przedstawiciele w regionach.

Sprzedaż i Rozwój.

Dyrektor ds. Sprzedaży i Rozwoju. Grzegorz Dzik

Przedstawiciele w technologiach.

Ściany szczelinowe . Barety . pionowe przesłony przeciwfiltracyjne . Ścianki szczelne Tomasz Jajeśnica
Pale wiercone . Obudowy . DSM . Iniekcje . Kotwy gruntowe . Gwoździe gruntowe . Obudowa berlińska . Mikropale Robert Garzeł
Pale Franki . Pale Atlas Krzysztof Cios

Produkcja & baza sprzętowa.

Dyrektor ds. Produkcji i Technologii Robert Kowal

Marketing.

HR i Rekrutacja

Zarząd.

Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny Marcin Żak
Prezes Zarządu, CEO Tomasz Rakowski

Obecność w regionie.

Stump Franki sp. z o.o.

Centrum Warszawa

Ul. Hołubcowa 123
02-854 Warszawa

Directions

Stump Franki sp. z o.o.

Południe Kraków

Ul. Jasnogórska 44
31-358 Kraków

Directions

Stump Franki sp. z o.o.

Północ Gdańsk

ul. Budowlanych 68 B
80-298 Gdańsk Matarnia Office Park (II piętro)

Directions

Stump Franki sp. z o.o.

Północ Szczecin

Ul. Firlika 41
71-637 Szczecin

Directions

Firmy

Spółka Miasto