Skip to content

Kontakt

Przedstawiciele w regionach.

Oddział Północ Andrzej Ługowski Dyrektor Regionu Północ
Oddział Centrum Adam Rosołek Dyrektor Regionu Centrum
Oddział Południe Marcin Wania Dyrektor Regionu Południe
Biuro Wrocław Łukasz Juraszek Kierownik Projektu
Biuro Szczecin Łukasz Kurdel Kierownik Projektu

Sprzedaż i Rozwój.

Dyrektor ds. Sprzedaży i Rozwoju. Grzegorz Dzik

Biuro Techniczne

Kierownik Biura Technicznego Bartłomiej Uliasz

Przedstawiciele w technologiach.

Ściany szczelinowe . Barety . pionowe przesłony przeciwfiltracyjne . Ścianki szczelne Tomasz Jajeśnica
Pale wiercone . Obudowy . DSM . Iniekcje . Kotwy gruntowe . Gwoździe gruntowe . Obudowa berlińska . Mikropale Jakub Winiarski
Pale Franki . Pale Atlas Krzysztof Cios

Produkcja & baza sprzętowa.

Dyrektor ds. Produkcji i Technologii Robert Kowal

Marketing.

HR i Rekrutacja

Zarząd.

Prezes Zarządu, CEO Tomasz Rakowski
Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny Marcin Żak

Obecność w regionie.

Stump Franki sp. z o.o.

Południowy – Zachód Wrocław

Ul. Strzegomska 42 B
53-611 Wrocław

Directions

Stump Franki sp. z o.o.

Centrum Warszawa

Ul. Hołubcowa 123
02-854 Warszawa

Directions

Stump Franki sp. z o.o.

Południe Kraków

Ul. Jasnogórska 44
31-358 Kraków

Directions

Stump Franki sp. z o.o.

Północ Szczecin

Ul. Firlika 41
71-637 Szczecin

Directions

Stump Franki sp. z o.o.

Południowy – Wschód Rzeszów

ul. 9 Dywizji Piechoty 8
35-083 Rzeszów

Directions

Stump Franki sp. z o.o.

Północ Gdańsk

al. Zwycięstwa 13A (I piętro)
80-219 Gdańsk

Directions

Firmy

Spółka Miasto