Skip to content

Jet Grouting – podbicia, obudowy, przesłony

Dane techniczne.

 • Głębokość wiercenia: do 40 m
 • Średnica: 80 do 400 cm (w zależności od uwarunkowań gruntu)
 • Ciśnienie przecinające: 300 do 600 bar
 • Wytrzymałość na ściskanie: 2 do 10 N/mm2 (typowe wartości w zależności od uwarunkowań gruntu)
 • Przepuszczalność: 107 do 109 m/s
 • Urządzenie: Przenośna lafeta 0,25 t


Metodę iniekcji strumieniowej stosujemy praktycznie we wszystkich zakresach prac geotechnicznych, a więc: do wykonywania szczelnych obudów wykopów budowlanych, przesłon przeciwfiltracyjnych lub do podbicia fundamentów istniejących budynków. W procesie wysokociśnieniowej iniekcji strumieniowej struktura gruntu jest cięta przez strumień wody lub zaczynu cementowego. Jednocześnie drobne cząstki gruntu są odprowadzane, mieszane i uzupełniane cementem, w wyniku czego powstaje bryła cementogruntu.

Wykonanie.

Specjalistyczna sztyca zostaje wprowadzona w grunt za pomocą nieosłoniętego wiertła obrotowego wspomaganego i płuczką wiertniczą. W trakcie wyciągania, istniejący grunt zostaje rozcięty obracającym się strumieniem (woda pozioma i/lub strumień zawiesiny z płaszczem powietrznym lub bez) i jednocześnie mieszany z zawiesiną cementową.

Badania.

 • Kolumny testowe
 • Pomiary temperatury w środku kolumny w celu określenia średnicy i zawartości cementu w kolumnie
 • Ustalenie średnicy przez pomiar geofizyczny na tyczkach pomiarowych

Zastosowania.

 • Podłoża pod budynki i renowacja budynków
 • Zabezpieczenie wykopów
 • Głębokie posadowienia i wzmocnienia fundamentów
 • Elementy uszczelniające (uszczelnienia zapór, słupów lub ścianek lamelowych, uszczelnienia złączy, dna wykopów)
 • Stropy uszczelniające – poziome i pionowe