Skip to content

Pale i kolumny przemieszczeniowe

(SDP – Soil Displacement Pile, FDP – Full Displacement Pile)

Dane techniczne.

 • Średnice: O 30 do 60 cm
 • Sprzęt: Typowe palownice


Pale i kolumny przemieszczeniowe formowane w gruncie in-situ przy użyciu głowicy rozpychającej/przemieszczeniowej poprawiają pracę gotowego elementu na styku pobocznicy pala z gruntem, tym samym zwiększając jego nośność. Ideą technologii jest rozpychanie gruntu rodzimego w trakcie wiercenia, a co za tym idzie częściowe zagęszczenie i poprawa parametrów podłoża gruntowego. Tak jak w przypadku pozostałych technologii wiercenia pali, trzon kolumny formowany jest od podstawy pala. W świeżo trzon betonowy można wprowadzić zbrojenie dla polepszenia wytrzymałości na zginanie lub połączenia z fundamentem. Pale i kolumny przemieszczeniowe cechuje duża wydajność wykonania i brak urobku. 

Pale te sprawdzają się w słabo zagęszczonych gruntach niespoistych, gruntach spoistych oraz organicznych.

Projektowanie i wykonanie pali przemieszczeniowych wierconych odbywa tak jak w przypadku innych pali wierconych, tj. zgodnie z normą Eurocode 7 oraz DIN EN 1536.

Badania.

 • Badanie ciągłości
 • Statyczne badanie pali
 • Dynamiczne badanie pali

Zastosowania.

 • Głębokie posadowienie fundamentów 
 • Ze względu na niskie wibracje, niski poziom hałasu i niski poziom osiadania, pale doskonale nadają się również do stosowania w obszarach śródmiejskich
 • Posadowienia nasypów drogowych i kolejowych
 • Tzw. Powierzchniowe/objętościowe wzmacnianie podłoża gruntowego
   
Uwaga, zmiana siedziby firmy od 1 grudnia 2021 roku.
Nowy adres, to ul. Hołubcowa 123, 02-854 Warszawa.