Skip to content

Iniekcja rozpychająca, niskociśnieniowa

Dane techniczne.

 • Wydajność pompy: niskie ciśnienie (3 bar) do wysokiego ciśnienia (100 bar)
 • Wydajność: od 5 do 300 l/min bezstopniowo regulowana
 • Głębokość wiercenia: do 50 m jest powszechna, możliwe są znacznie większe głębokości wiercenia
 • Urządzenie: w pełni zautomatyzowane stacje pompowe


Do uszczelniania i/lub wzmacniania podłoża budowlanego stosujemy między innymi technologię iniekcji rozpychającej, która jest metodą niskociśnieniową.

Iniekcja rozpychająca polega na wtłaczaniu zawiesiny lub innego materiału iniekcyjnego przez otwory wiertnicze ośrodek gruntowy. Medium pompowane pod odpowiednim ciśnieniem wypełnia wolną przestrzeń w strukturze gruntu (pory, jamy, kawerny), spękaniach skał itp.

Wykonanie.

Rury iniekcyjne instalowane są w wywierconym wcześniej otworze, ustabilizowanym mieszanką osłonową. Następnie medium iniekcyjne jest wtłaczane w ośrodek gruntowy z odpowiednio dobranym ciśnieniem roboczym, w kolejnym etapie rura jest podciągana, a etap pompowania jest powtarzany – kolumna budowana jest od dołu. Parametry pompowania, rodzaj iniektu i podciąganie dobiera się w zależności od warunków gruntowych i założeń projektowych.

Metody i warianty projektowe.

 • Iniekcje w obrębie skał, luźnego gruntu lub konstrukcji
 • Iniekt z zawiesin cementowych, roztworów, emulsji, żywic, poliamidów, żeli miękkich itp.
 • Najważniejsze rodzaje: Iniekcje penetracyjne, przemieszczeniowe, zrywające i zagęszczające
 • Iniekcje wzmacniające lub uszczelniające

Badania.

 • Poletka testowe, badania zawiesiny

Zastosowania.

 • Iniekcje podpowierzchniowe do produkcji kurtyn uszczelniających pod zaporami i barierami
 • Iniekcje uszczelniające i naprężające
 • Stabilizacja stoków i osuwisk
 • Zwiększanie nośności korpusów fundamentów
 • Iniekcje w celu unieruchomienia zanieczyszczeń
 • Usuwanie stref zakłóceniowych
 • Iniekcje wstępne do późniejszych wstrzyknięć geotechnicznych
 • Usuwanie kawern