Skip to content

Iniekcja rozpychająca, niskociśnieniowa

Dane techniczne.

 • Wydajność pompy: niskie ciśnienie (3 bar) do wysokiego ciśnienia (100 bar)
 • Wydajność: od 5 do 300 l/min bezstopniowo regulowana
 • Głębokość wiercenia: do 50 m jest powszechna, możliwe są znacznie większe głębokości wiercenia
 • Urządzenie: w pełni zautomatyzowane stacje pompowe


Do uszczelniania i/lub wzmacniania podłoża budowlanego stosujemy między innymi technologię iniekcji rozpychającej, która jest metodą niskociśnieniową.

Iniekcja rozpychająca polega na wtłaczaniu zawiesiny lub innego materiału iniekcyjnego przez otwory wiertnicze w ośrodek gruntowy. Medium pompowane pod odpowiednim ciśnieniem wypełnia wolną przestrzeń w strukturze gruntu (pory, jamy, kawerny), spękania skał itp.

Wykonanie.

Rury iniekcyjne instalowane są w wywierconym wcześniej otworze, ustabilizowanym mieszanką osłonową. Następnie medium iniekcyjne jest wtłaczane w ośrodek gruntowy z odpowiednio dobranym ciśnieniem roboczym, w kolejnym etapie rura jest podciągana, a etap pompowania jest powtarzany – kolumna budowana jest od dołu. Parametry pompowania, rodzaj iniektu i podciąganie dobiera się w zależności od warunków gruntowych i założeń projektowych.

Metody i warianty projektowe.

 • Iniekcje w obrębie skał, luźnego gruntu lub konstrukcji
 • Iniekt z zawiesin cementowych, roztworów, emulsji, żywic, poliamidów, żeli miękkich itp.
 • Najważniejsze rodzaje: Iniekcje penetracyjne, przemieszczeniowe, zrywające i zagęszczające
 • Iniekcje wzmacniające lub uszczelniające

Badania.

 • Poletka testowe, badania zawiesiny

Zastosowania.

 • Iniekcje podpowierzchniowe do produkcji kurtyn uszczelniających pod zaporami i barierami
 • Iniekcje uszczelniające i naprężające
 • Stabilizacja stoków i osuwisk
 • Zwiększanie nośności korpusów fundamentów
 • Iniekcje wstępne do późniejszych wstrzyknięć geotechnicznych
 • Usuwanie kawern