Skip to content

Kolumny żwirowe


(S.C. – Stone Columns)

Dane techniczne.

Kolumna Żwirowa Vibro.

 • Głębokość wejścia maks.: 10 do 22 m
 • Przesuw maks.: 110 kN
 • Sprężarka: 20 m3/min przy 15 barach


Wibroflotacja.

 • Głębokość wejścia maks.: 27 do 47 m
 • Pompa wody: 1200 l/min przy 20 barach


Kolumna żwirowa vibro i wibroflotacja to jedne z najstarszych metod wzmacniania podłoża gruntowego. Stosowane w celu poprawy nośności gruntów niespoistych dla niewielkich obciążeń powierzchniowych. Przy użyciu technologii Vibro możemy szybko, ekonomicznie i niezawodnie zagęszczać grunty luźne, niespoiste lub zbyt niejednorodne. Jeżeli grunt jest w przeważającej mierze spoisty, należy zastosować metodę kolumn żwirowych, dzięki której uzyskuje się pionowe elementy podporowe w postaci zagęszczonego słupa żwirowego.

Wykonanie.

W przypadku kolumn żwirowych, wibrator jest zawibrowany do podłoża za pomocą powietrza lub wody i powietrza. Następnie powstała w ten sposób pusta przestrzeń jest wypełniana kruszywem mineralnym (pospółką, kruszywem łamanym, żwirem) i stopniowo zagęszczana. Trzon żwirowy zostaje formowany w etapach: częściowe podciąganie rury z wibratorem wraz z uzupełnieniem pustki w gruncie materiałem, następnie zawibrowanie wbudowanego kruszywa. Etapy powtarzane są aż do uzyskania zakładanego trzonu kolumny. 

W przypadku wibroflotacji, wibrator wpuszczany jest w podłoże gruntowe wraz z instalacją wypłukującą, najczęściej stosowana jest woda. Przez pogrążanie wibratora w głąb luźnych gruntów niespoistych następuje ich zagęszczenie, któremu towarzyszy osiadanie gruntu. W przypadku uzyskiwania dużego zjawiska osiadania, powstałe leje wibroflotacji należy uzupełniać materiałem niespoistym. Przez stopniowe podciąganie na powierzchnię gruntu uzyskuje się strefę zagęszczania o średnicy od 2 do 4 m. Elementem finalizującym proces wibroflotacji jest wyrównanie obszaru wzmacnianego i jego powierzchniowe zagęszczenie. 

Badania.

 • Krzywa przesiewu
 • Badanie VSS
 • Sondowania dynamiczne trzonu kolumny

Zastosowania.

Kolumna żwirowa

 • Grunty mieszane, takie jak muł piaszczysty oraz grunty spoiste o wytrzymałości na ścinanie od 20 do 80 kN/m2
 • Od ciężkich do średnich obciążeń konstrukcyjnych


Wibroprasowanie

 • Grunty niespoiste do lekko spoistych, takie jak piasek i żwir
 • Możliwe wysokie obciążenie ulepszonego podłoża budowlanego, bardzo niskie osiadanie i szczególnie ekonomiczne w glebach nasyconych wodą poniżej zwierciadła wód gruntowych