Skip to content

Pal Franki NG®

Dane techniczne.

 • Żelbetowe pale przemieszczeniowe formowane w gruncie: 42, 51, 56, 61, 71 cm
 • Osiągane nośności w zależności od gruntu: 2,0 – 7,0 MN (wartości obliczeniowe)
 • Maksymalna długość pala: do 35 m
 • Urządzenie Palownica: TYP FRANKI


Pale FRANKI NG mogą być stosowane jako element posadowienia w bardzo zróżnicowanych warunkach gruntowych. Zalety wynikają z dużej adaptacyjności technologii do warunków gruntowych zarówno na etapie projektu jak i wykonywania. Projektowanie i wykonywanie pali typu Franki odbywa się zgodnie z normą Eurokod 7 oraz krajowymi normami i zaleceniami norm PN-83/B-02482, PN-EN 12699:2003.

Wykonanie.

Pale Franki NG. są palami w pełni przemieszczeniowymi żelbetowymi formowanym na miejscu przy zastosowaniu rury prowadzącej wielokrotnego użytku. W pierwszym etapie wykonywania rura prowadząca zostaje zasypana warstwą suchego betonu lub żwiru tworząc wodoszczelny korek u podstawy rury. Następnie wolnospadowy ubijak pracujący w rurze uderza w korek pogrążając rurę w grunt. Dynamiczna praca wewnątrz rury sprawia, że proces wykonywania pali ma niski poziom hałasu. Po osiągnięciu ostatecznej głębokości rozpoczyna się formowanie stopy pala przez odpowiednie ubijanie betonu. Po jej uformowaniu wprowadzony jest do rury kosz zbrojeniowy i rozpoczyna się betonowanie trzonu przy jednoczesnym wyciąganiu rury obsadowej.

Jeśli nie ma wystarczającej nośności na planowanej głębokości posadowienia, to przed wykonaniem podstawy pala można wstępnie zagęścić grunt żwirem.

Badania.

 • Badanie ciągłości
 • Statyczne badanie pali
 • Dynamiczne badanie pali

Zastosowania.

 • Obiekty wrażliwe na nierównomierne osiadania
 • Przyczółki i filary mostów
 • Instalacje i zbiorniki przemysłowe
 • Elektrownie konwencjonalne i ekologiczne
 • Hale i budynki przemysłowe
 • Wysokie budynki
 • W przypadku skażonego gruntu budowlanego. Ponieważ zachodzi pełne przemieszczenie bez wydobycia gleby
 • W przypadku mocno zmiennych warunków gruntowych