Skip to content

Sheet pile walls

Dane techniczne.

 • Profile: Profile typu „U”,”Z”, skrzynki z pospawanych grodzic, ściany kombinowane, pale skrzynkowe
 • Długości grodzic stalowych: od 5 do 19 m
 • Sprzęt: Wibromłot np. PVE 2319 VM, PVE40 VM, Maszyna RG19T + z podwieszonym wibromłotem MR150V

Zastosowanie przy konstrukcjach trwałych i tymczasowych.

Nabrzeża morskie i śródlądowe, umocnienia brzegowe, mury oporowe, komory startowe do przewiertów, zabezpieczenia wykopów, przyczółki i podpory mostowe, osuwiska, szalunki dla fundamentów, kombinowane ścianki szczelne, pionowe przesłony przeciwfiltracyjne, przegrody do odwodnienia wykopu, zabezpieczenia drzew.

Wykonanie.

Za pomocą wibromłota profile są pogrążane w grunt. Metodą wspomagającą pogrążanie może być: podwiercanie, dobijanie kafarem z młotem hydraulicznym lub młotem podwieszonym na dźwigu, płuczka iniekcyjna.

Elementy dodatkowe dla ścianek szczelnych.

 • Oczepy żelbetowe
 • Kleszcze stalowe
 • Rozpory stalowe
 • Kotwy gruntowe
 • Mikropale samowiercące
 • Profile narożnikowe

Badania.

 • Badania kontrolne i odbiorcze na miejscu
 • Monitoring podczas pogrążania grodzic