Skip to content

Jet grouting

Dane techniczne.

 • Głębokość wiercenia: do 40 m
 • Średnica: 40 do 450 cm (w zależności od uwarunkowań gruntu)
 • Ciśnienie iniekcji: 170 do 600 bar
 • Wytrzymałość na ściskanie cementogruntu: 0,5 do 10 N/mm2 (typowe wartości w zależności od uwarunkowań gruntu)
 • Przepuszczalność: 107 do 109 m/s
 • Sprzęt: Przenośna lafeta 5 t OKJ-16 lub Comachio MC30


Metodę iniekcji strumieniowej stosujemy praktycznie we wszystkich zakresach prac geotechnicznych, t.j. wykonywanie szczelnych obudów wykopów budowlanych, przesłon przeciwfiltracyjnych lub do podbicia fundamentów istniejących budynków. W procesie wysokociśnieniowej iniekcji strumieniowej struktura gruntu jest cięta przez strumień wody lub zaczynu cementowego. Jednocześnie drobne cząstki gruntu są odprowadzane, mieszane i uzupełniane cementem, w wyniku czego powstaje bryła cementogruntu.

Wykonanie.

Specjalistyczna żerdź wiertnicza z monitorem i koronką zostaje wprowadzona w grunt przy pomocy głowicy wiercącej wspomaganej płuczką. W trakcie wyciągania, istniejący grunt zostaje rozcięty obracającym się strumieniem (wody lub  strumieniem zawiesiny z płaszczem powietrznym lub bez) i jednocześnie mieszany z iniektem.

Badania.

 • Kolumny testowe
 • Pomiary temperatury w środku kolumny w celu określenia średnicy i zawartości cementu w kolumnie
 • Ustalenie średnicy przez pomiar geofizyczny na tyczkach pomiarowych
 • Pomiar pionowości przy pomocy sond Tigor

Zastosowania.

 • Podłoża pod budynki i renowacja budynków
 • Zabezpieczenie wykopów
 • Głębokie posadowienia i wzmocnienia fundamentów
 • Elementy uszczelniające: zapory, złącza, dna wykopów wałów przeciwpowodziowych
 • Rodzaje uszczelnień: przesłona pozioma i pionowa, kolumny doszczelniające sektorowe i specjalne (lamelowe lub elipsoidalne)