Skip to content

Atlas/Fundex Piles

Dane techniczne.

 • Średnice:
  Atlas 41/51, 46/56, 51/61 cm
  Fundex 38/45, 44/56 cm
  SDP/FDP Ø 30 do 60 cm
 • Charakterystyczny opór pala Rk: Atlas do 4.000 kN w zależności od warunków gruntowych
 • Urządzenia: wiertnica Atlas lub Fundex


Pale Atlas oraz Fundex to wiercone pale w pełni przemieszczeniowe (VVB) zgodnie z normą DIN EN 12699. Wykonawstwo pali odbywa się bez wydobycia gruntu, z jednoczesnym przemieszczaniem gruntu wzdłuż pobocznicy oraz pod podstawą pala. Brak urobku podczas wiercenia jest również dużą zaletą w przypadku zanieczyszczonych gruntów.

Pal Atlas posiada trzon geometrycznie przypominający gwint i może przenosić bardzo duże obciążenia, szczególnie w wyniku tarcia na jego pobocznicy. W przypadku pala Fundex przekrój trzonu pala jest kołowy a przeniesienie dużych obciążeń możliwe jest ze względu na zagęszczony grunt wzdłuż pobocznicy oraz pod jego podstawą.

Obie technologie zostały zaprojektowane tak, aby były ciche oraz nie generowały wibracji.

Wykonanie.

Pale Atlas oraz Fundex to wiercone pale w pełni przemieszczeniowe. W pierwszym etapie grubościenna rura stalowa zostaje szczelnie zamknięta od spodu stalowym butem. Następnie rozpoczyna się proces wiercenia gdzie podczas obracania rura zostaje wciskana w grunt. W procesie tym grunt nie jest wydobywany lecz przemieszczany co prowadzi do zagęszczenia gruntu wzdłuż pobocznicy oraz pod podstawą pala. Po osiągnięciu ostatecznej głębokości do wnętrza rury wprowadza się kosz zbrojeniowy, a następnie rura zostaje wypełniona betonem. W kolejnym etapie rura jest wykręcana ruchem wstecznym (Atlas) lub wyciągana (Fundex). Stalowy but pozostaje w gruncie tworząc stopę pala.

Badania.

 • Badanie szczelności
 • Statyczne badanie pali
 • Dynamiczne badanie pali

Zastosowania.

 • Głębokie posadowienia w sąsiedztwie wrażliwych konstrukcji
 • Ze względu na niskie wibracje, niski poziom hałasu i niski poziom osiadania, pale typu Atlas i Fundex doskonale nadają się również do stosowania w obszarach śródmiejskich
 • W przypadku skażonego gruntu budowlanego, ponieważ zachodzi pełne przemieszczenie bez wydobycia urobku
 • Możliwość stosowania w miejscach ograniczonej wysokości