Skip to content

Displacement piles and columns

(SDP – Soil Displacement Pile, FDP – Full Displacement Pile)

Dane techniczne.

  • Średnice: Od 30 do 60 cm
  • Sprzęt: Typowe palownice


Pale i kolumny przemieszczeniowe formowane w gruncie in-situ przy użyciu głowicy rozpychającej/ przemieszczeniowej poprawiają pracę gotowego elementu na styku pobocznicy pala z gruntem, tym samym zwiększając jego nośność. Ideą technologii jest rozpychanie gruntu rodzimego w trakcie wiercenia, a co za tym idzie częściowe zagęszczenie i poprawa parametrów podłoża gruntowego. Tak jak w przypadku pozostałych technologii wiercenia pali, trzon kolumny formowany jest od podstawy pala. W świeżo trzon betonowy można wprowadzić zbrojenie dla polepszenia wytrzymałości na zginanie lub połączenia z fundamentem. Pale i kolumny przemieszczeniowe cechuje duża wydajność wykonania i brak urobku. 

Pale te sprawdzają się w słabo zagęszczonych gruntach niespoistych, gruntach spoistych oraz organicznych.

Projektowanie i wykonanie pali przemieszczeniowych wierconych odbywa tak jak w przypadku innych pali wierconych, tj. zgodnie z normą Eurocode 7 oraz DIN EN 1536.

Badania.

  • Badanie ciągłości
  • Statyczne badanie pali
  • Dynamiczne badanie pali

Zastosowania.

  • Głębokie posadowienie fundamentów 
  • Ze względu na niskie wibracje, niski poziom hałasu i niski poziom osiadania, pale doskonale nadają się również do stosowania w obszarach śródmiejskich
  • Posadowienia nasypów drogowych i kolejowych
  • Tzw. powierzchniowe/ objętościowe wzmacnianie podłoża gruntowego