Skip to content

Diaphragm walls

Dane techniczne.

  • Grubość ścian szczelinowych: 40, 50, 60, 80, 100,120, 150cm
  • Głębokość ścian szczelinowych: do 50 m
  • Szeroko chwytaka – jeden zabiór: 2,80/ 3,40/ 4,20 m
  • Sprzęt: dźwig/ koparka linowa do 130 t

Ściana szczelinowa idealnie nadaje się do zabezpieczenia głębokich wykopów realizowanych na potrzeby obiektów mieszkalnych, biurowych jak również w infrastrukturze. Ściany szczelinowe są wykorzystywane w budowie garaży podziemnych, tuneli drogowych, tuneli kolejowych, stacji metra, do posadowienia obiektów mostowych. 

Wykonanie.

Wykonanie ściany szczelinowej rozpoczynamy od postawienia murków prowadzących, które to umożliwiają prowadzenia chwytaka i w późniejszym etapie montaż zbrojenia. Głębienie wykonujemy dźwigami linowymi, w trakcie wybierania gruntu podaje się równocześnie zawiesinę bentonitową, która zabezpiecza wykonany wykop. Po wygłębieniu sekcji dokonuje się regeneracji zawiesiny bentonitowej mechanicznie (separator z sitami) z frakcji piaskowej do osiągnięcia wymaganych parametrów zgodnie z normą. W następnym etapie odbywa montaż zbrojenia w szczelinie. Betonowanie ściany w metodzie kontraktorowej – mieszanka betonowa jest podawana za pomocą rur (kontraktorów) na dno wykopu przy równoczesnym odpompowywaniu zawiesiny bentonitowej.

Badania.

  • Położenia, skręcania i pionowości sekcji szczelinowej za pomocą inklinometru, ultradźwiękowego urządzenia pomiarowego lub za pomocą systemu pomiarowego firmy Jean Lutz.

Zastosowania.

  • Zabezpieczenie wykopu i jednocześnie jako docelowe ściany kondygnacji podziemnych w obiektach mieszkaniowych, biurowych, komercyjnych. Stateczność obudowy realizowana metodami: podstropową, rozporową i za pomocą kotew gruntowych 
  • Tunele drogowe, kolejowe, tramwajowe
  • Obudowa stacji metra, przystanków kolejowych
  • Posadowienia wiaduktów, mostów
  • Szyby w budowie tuneli