Skip to content

About us

Połączyła nas geotechnika.

Stump Franki sp. z o.o. ma siedzibę w Warszawie. Spółka powstała w wyniku połączenia Stump-Hydrobudowa oraz Franki Polska. Połączenie umożliwiło lepsze wykorzystanie zasobów i poszerzyło ogólnokrajową ofertę całego zakresu działalności specjalistycznej w Polsce. Biura w Warszawie, Gdańsku, Krakowie oraz Szczecinie umożliwiają obecność na terenie całej Polski. 

Działamy na terenie całego kraju w różnych sektorach:

  • energetycznym (elektrownie konwencjonalne i wiatrowe),
  • drogowym i kolejowym (przyczółki i filary mostów),
  • przemysłowym (instalacje, zbiorniki, hale),
  • hydrotechnicznym (porty, nabrzeża, śluzy).

Współpracujemy z wiodącymi podmiotami rynku budowlanego. Należy do Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Fundamentów Specjalnych, organizacji zrzeszającej wykonawców głębokiego fundamentowania. 

Introtext. Teaser 1 Headline.
Teaser 2
Headline. Introtext.
Mehr
Teaser 3
Headline. Introtext.
Mehr